Honorowymi Obywatelami Miasta Ostrów Mazowiecka zostali:

 • Giacomo Rota
 • Mario Imi        
 • ks. prałat Józef Obrębski  (+)
 • prof. dr hab. Adam Czesław Dobroński
 • prof. dr hab. Andrzej Szujecki (+)         
 • prof. dr hab. n. med. Jan Dzieniszewski
 • prof. dr med. Andrzej Śliwowski
 • prof. dr hab. Jan Kaczyński
 • Maria Pilecka (+)         
 • Rotmistrz Witold Pilecki (+)      
 • Edward Adam Radwański (+)   
 • Zofia Pilecka-Optułowicz
 • Andrzej Pilecki
 • ks. Stanisław Gadomski


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póżn. zm) do wyłącznej właściwości rady gminy należy nadawanie honorowego obywatelstwa gminy.


Zgodnie z przepisami honorowe obywatelstwo miasta Ostrów Mazowiecka nadawane jest uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka.