Program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ostrów Mazowiecka

Celem Programu jest:

 • odławianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Ostrów Mazowiecka;
 • opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
 • ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt;
 • poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
 • zapewnienie zwierzętom całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z ich udziałem oraz zwierzętom bezdomnym, którym ze względu na stan zagrożenia zdrowia lub życia niezbędna jest pomoc lekarsko-weterynaryjna;
 • wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
 • poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków właścicieli wobec zwierząt domowych.

3 lutego 2021 r. zakończyło się postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt psów z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka oraz utrzymywanie ich w schronisku. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Fundacja Animal Rescue Poland, ul. Granitowa 18C, 05-500 Piaseczno.


Widzisz błąkającego się psa

 • Zadzwoń do Straży Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej 29 679 54 51
 • Pies trafia do punktu tymczasowego
 • Co się z nim dzieje?
 • Opiekę nad psem sprawuje Ostrowska Spółdzielnia Socjalna, która zapewnia schronienie, wyżywienie i niezbędną opiekę weterynaryjną (Gabinet Weterynarii „ZEBRA” Justyna Żebrowska, ul. Armii Krajowej 1) do czasu przekazania psa właścicielowi, adopcji lub przekazania do schroniska dla bezdomnych zwierząt 
 • Prowadzeniem adopcji odłowionych psów lub ustaleniem właściciela psa zajmuje się Straż Miejska w Ostrowi Mazowieckiej
 • Informacji szukaj na fanpage Pies szuka domu - Ostrów Mazowiecka
 • Gdy nie jest możliwe ustalenie właściciela psa lub pies nie zostanie adoptowany po 6 dniach zostaje przekazany do schroniska dla bezdomnych zwierząt
 • Pies trafia do schroniska dla bezdomnych zwierząt  w Celestynowie za pośrednictwem Fundacja Animal Rescue Poland, w ramach podpisanej umowy na 2021 rok
 • Gdy pies jest agresywny lub pogryzł człowieka zadzwoń pod numer alarmowy Policji 997

Jesteś świadkiem wypadku, w którym ucierpiał pies

Zadzwoń pod numer alarmowy Policji 997 lub w dni pracy Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej do Straży Miejskiej 29 679 54 51 lub do Urzędu Miasta 29 679 54 31.


Miasto Ostrów Mazowiecka zapewnia możliwość bezpłatnego czipowania psów oraz sterylizacji i kastracji

Bezpłatnie można wykonać zabiegi sterylizacji lub kastracji psów gdy psy będą posiadały wszczepiony chip lub zostanie im wszczepiony w trakcie wykonywania zabiegów. Właściciel kilku zwierząt domowych (psów i kotów) może ubiegać się o przyznanie dofinansowania do dwóch zabiegów sterylizacji lub kastracji. Mieszkaniec zobowiązany jest do wypełnienia wniosku o wykonanie i dofinansowanie wybranego zabiegu dostępnego u lekarza weterynarii, z którym Miasto ma podpisaną umowę na wykonywanie zabiegów.

Gabinety weterynaryjne wykonujące zabiegi:

 • Piotr Sołowiński, ul. Chopina 18
 • Justyna Żebrowska, ul. Armii Krajowej 1
 • Arkadiusz Oniszk i Roman Szarafiński, ul. K. Piłata 19

Miejski profil poświęcony poszukiwaniu zagubionych zwierząt

Pies szuka domu – Ostrów Mazowiecka