Dyżur Przewodniczącego Rady Miasta - środa 8.00-10.00

Biuro Rady Miasta – pokój nr 109, tel. 29 679 54 36

Kierownik Biura Rady – pokój nr 107, tel. 29 679 54 76