Ogłoszenia 

Informacje dotyczące otwartych konkurów ofert dla organizacji pozarządowych, ogłaszanych przez Miasto Ostrów Mazowiecka zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Organizacje pozarządowe".


Mapa aktywności 

„Mapa aktywności organizacji pozarządowych” stanowi zestaw informacji o działających na terenie miasta Ostrów Mazowiecka, współpracujących lub zainteresowanych współpracą z Miastem organizacjach pozarządowych w rozumieniu przepisów art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  Wykaz opracowano po raz pierwszy w 2012 roku i od tego czasu jest systematycznie aktualizowany. Mapa aktywności jest dla organizacji pozarządowych jedną z form promocji, szansą szerszego zaprezentowania swojej działalności, także podjęcia współpracy z innymi organizacjami. Informacje na mapie nanoszone są na podstawie ankiety. 


Dotychczas w Mapie Aktywności znalazły się następujące organizacje:

 1. Stowarzyszenie Przewoźników Krajowych i Międzynarodowych oraz Spedytorów Ziemi Ostrowskiej
 2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Ostrowi Mazowieckiej
 3. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Iskierka
 4. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Ostrowi Mazowieckiej
 5. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Przystań”
 6.  Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
 7. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło nr 5 Ostrów Mazowiecka
 8.  Fundacja AMF Nasza Droga www.amf.org.pl
 9.  Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowi Mazowieckiej
 10.  Miejski Klub Sportowy „OSTROWIANKA" w Ostrowi Mazowieckiej
 11.  Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego Koło nr 64 w Ostrowi Mazowieckiej
 12.  „SOKÓŁ” Ostrów Mazowiecka
 13.  Ostrowskie Stowarzyszenie Razem-Więcej
 14.  Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Koło Terenowe Ostrów Mazowiecka
 15.  Ostrowskie Stowarzyszenie „Ludzie z Pasją”
 16.   Stowarzyszenie PIESOS
 17.  „SOKOŁY” Ostrów Mazowiecka
 18.  Ostrowskie Towarzystwo Inicjatyw Kulturalno- Oświatowych „OTIKO”
 19.  Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Ostrowi Mazowieckiej
 20.  Ostrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Miasta i Powiatu
 21.  Ostrowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Rodzina"
 22.  Ostrowski Powiatowy Związek Koszykówki

Organizacje mogą w dowolnym terminie złożyć ankietę w celu wpisania ich na "Mapę aktywności organizacji pozarządowych" lub aktualizacji danych. Zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze nie skorzystali z tej formy promocji  do wypełnienia  ankiet i przesłania na adres: poczta@ostrowmaz.pl lub pocztą: Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka co pozwoli na aktualizację i poszerzenie istniejącej mapy.

Informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej, tel. 29 679 54 63.


Przydatne linki 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie