Brembate di Sopra (Włochy)

Miasteczko położone jest w północnej Lombardii. Podpisanie umowy o współpracy bliźniaczej nastąpiło 15 lipca 2001 roku we Włoszech. Od tego momentu miasto nasze jest członkiem Rodziny Miast Bliźniaczych Związku Miast Polskich. W ramach umowy realizowane są zadania w zakresie współpracy oświatowej, kulturalnej oraz wymiany doświadczeń samorządów lokalnych. Podpis pod umową złożył burmistrz Andrzej Andersz.


Zasław (Ukraina) 

Jedno z najstarszych miast na Wołyniu, leżące w obwodzie chmielnickim. Obecnie zamieszkuje go ok. 20 tys. mieszkańców i jest prężnie rozwijającym się centrum powiatu zasławskiego. Protokół o zamiarach rozpoczęcia współpracy podpisany został 3 czerwca 2011 r. Podpis na protokole złożył burmistrz Władysław Krzyżanowski.


Historia współpracy z miastami partnerskimi