Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Szpital Powiatowy, ul. Duboisa 68

tel. 29 746 37 11 - centrala szpitala, tel. 29 746 37 04 - sekretariat dyrekcji

Powiatowa Przychodnia Zdrowia, ul. Okrzei 8, tel. 29 746 20 16

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie”, ul. Radwańskiego 6, tel. 29 644 18 18

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SERDUCHO, ul. Piłata 20A, tel. 29 766 61 73

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Rubinkowskiego 15, tel. 29 745 34 76

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Widnichowska 20, tel. 29 644 32 16

Poradnia Rodzinna, ul. Rubinkowskiego 15, tel. 29 644 17 56