pogoda
Zachmurzenie
31°C

Punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze

INFORMACJA Z GODZINAMI OTWARCIA PUNKTU
Punkt powstał w lipcu 2019r. w  wyniku porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie gwarantującego otwarcie w mieście punktu konsultacyjno-informacyjnego dla mieszkańców miasta chcących skorzystać z dofinansowania na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynku – wymianę okien, drzwi zewnętrznych czy ocieplenie ścian.

W punkcie można dowiedzieć się wszystkiego o programie Czyste Powietrze, wypełnić wniosek o dofinansowanie, a także zasięgnąć informacji o innych programach takich jak: Moja Woda – programu dofinansowującego zakup i montaż instalacji do gromadzenia deszczówki, czy Mój Prąd – programu dofinansowującego instalację paneli fotowoltaicznych.

Punkt konsultacyjno-informacyjny znajduje się w budynku Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka przy ul. 3 Maja 66 i jest czynny dla stron składających wniosek:

 • poniedziałek w godzinach 12:00 – 16:00
 • środa w godzinach 12:00 – 16:00
 • czwartek w godzinach 8:00 – 10:00.

Utworzenie punktu to wyjście naprzeciw osobom, które nie mają dostępu do komputera, gorzej radzą sobie z poruszaniem się w Internecie, czy po prostu potrzebują szczegółowych informacji na temat programu.

Od 3 stycznia 2023 r. – wprowadzono zmiany w programie Czyste Powietrze – podwyższono progi dochodowe, zwiększono kwoty dofinansowania

 Kto może otrzymać dofinansowanie? Beneficjentem programu jest osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku. mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. 

Wsparcie finansowe można otrzymać na dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy tj.:

 • Audyt energetyczny, który pozwoli uzyskać kompletną informację o potrzebach budynku, jak najskuteczniej ocieplić budynek, wybrać najlepsze dla domu źródło ciepła, uzyskać maksymalną dotację i następnie płacić niższe rachunki za ogrzewanie,
 • Docieplenie budynku,
 • Wymianę starego pieca - kotła na paliwo stałe (węgiel, drewno) – na nowoczesne źródło ciepła,
 • Instalację CO i CWU,
 • Wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • Mikroinstalację fotowoltaiczną.

Wysokość dofinansowania w programie Czyste Powietrze zależy od poziomu dochodów. Od 3 stycznia 2023 r. obowiązują trzy poziomy dochodowe:

 •  podstawowy – próg dochodowy 135 tys. zł/rok;
 •  podwyższony – maksymalny dochód miesięczny do 1.894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i do 2.651 zł w gospodarstwie jednoosobowym; (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę)
 • najwyższy – maksymalny dochód miesięczny do 1.090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i do 1.526 zł w gospodarstwie jednoosobowym, (w przypadku gdy dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą - roczny przychód nie może być większy niż 20 minimalnych wynagrodzeń o pracę).

Formy dofinansowania:

 • dotacja;
 • dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

W programie przewidziano maksymalne kwoty dofinansowania dla poziomów dochodowych:

 • podstawowy poziom dofinansowania – dofinansowanie do 66 tys. zł,
 • podwyższony poziom dofinansowania – dofinansowanie do 99 tys. zł,
 • najwyższy poziom dofinansowania – dofinansowanie do 135 tys. zł.

Można uzyskać do 136 200 zł dofinansowania za przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku.

Wniosek o dofinansowanie dostępny jest w Generatorze wniosków o dofinansowanie - https://gwd.nfosigw.gov.pl/. Do zalogowania niezbędny jest adres e-mail.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć także poprzez serwis gov.pl.

Wnioskodawca wypełnia wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie ( https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-c...) i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego WFOŚIGW na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami).

Tabela zawierająca maksymalne dotacje dla wybranych kategorii kosztów w programie Czyste Powietrze.