pogoda
Słonecznie
0°C

Punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze

INFORMACJA Z GODZINAMI OTWARCIA PUNKTU
Punkt powstał w wyniku podpisanego 25 czerwca porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie gwarantującego otwarcie w mieście punktu konsultacyjno-informacyjnego dla mieszkańców miasta chcących skorzystać z dofinansowania na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynku – wymianę okien, drzwi zewnętrznych czy ocieplenie ścian.

W punkcie można dowiedzieć się wszystkiego o programie Czyste Powietrze, wypełnić wniosek o dofinansowanie, a także zasięgnąć informacji o innych programach takich jak: Moja Woda – programu dofinansowującego zakup i montaż instalacji do gromadzenia deszczówki, czy Mój Prąd – programu dofinansowującego instalację paneli fotowoltaicznych.

Punkt konsultacyjno-informacyjny znajduje się w budynku Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka przy ul. 3 Maja 66 i jest czynny dla stron składających wniosek:

 • poniedziałek w godzinach 12:00 – 16:00
 • środa w godzinach 12:00 – 16:00
 • czwartek w godzinach 8:00 – 10:00.

Utworzenie punktu to wyjście naprzeciw osobom, które nie mają dostępu do komputera, gorzej radzą sobie z poruszaniem się w Internecie, czy po prostu potrzebują szczegółowych informacji na temat programu.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie podwyższone mogą otrzymać osoby fizyczne, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

 • 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Pozostałe osoby fizyczne, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego przekracza powyższe kwoty mogą otrzymać dofinansowanie podstawowe pod warunkiem, że dochód roczny osoby składającej wniosek nie przekracza kwoty 100 000 zł.

Na jakie koszty kwalifikowane można uzyskać dotację?

Dotację można otrzymać na:

 • Przyłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem
 • Pompę ciepła powietrza/wody
 • Pompę ciepła powietrza/wody o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
 • Pompę ciepła typu powietrze/powietrze
 • Gruntową pompę ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
 • Kocioł gazowy kondensacyjny
 • Kotłownię gazową
 • Kocioł olejowy kondensacyjny
 • Kocioł na węgiel
 • Kocioł zagazowujący drewno
 • Kocioł na pellet drzewny
 • Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie
 • Ogrzewanie elektryczne
 • Instalację centralnego ogrzewania
 • Instalację ciepłej wody użytkowej
 • Wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła
 • Mikroinstalację fotowoltaiczną

UWAGA! Kocioł na węgiel jest kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego ten koszt oraz zakupu (wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i montażu kotła do 31 grudnia 2021 r.

Gdzie można wypełnić wniosek?

Wniosek o dofinansowanie można wypełnić tak jak dotąd, rejestrując, a następnie logując się na stronie internetowej https://portal.wfosigw.pl/, na której są szczegółowe informacje na temat programu oraz interaktywny wniosek w formacie pdf do pobrania i wypełnienia na komputerze.

Po wypełnieniu, wniosek elektroniczny należy wysyłać przez stronę internetową, z której został pobrany. Dodatkowo wniosek należy wydrukować podpisać oraz dostarczyć do Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka lub wysłać pocztą na adres Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Ostrołęce ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka.