Burmistrz Miasta - Hubert Betlejewski, tel. 29 679 54 21

Zastępca Burmistrza Miasta – Jolanta Izabela Zagroga, tel. 29 679 54 21

Sekretarz Miasta – Sylwia Katarzyna Kos, tel. 29 679 54 21

Skarbnik Miasta - Anna Wilczyńska, Tel: 29 679 54 21