Projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020:

logo EU, flaga Polski
Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00


Zadania realizowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych
Fundusze zewnętrzne na rozwój infrastruktury, edukację i zakup sprzętu:

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało Mapę Inwestycji, prezentującą projekty, programy i inwestycje zrealizowane po 16 listopada 2015 r. Dane przedstawiają środki wydatkowane z budżetu państwa, funduszy celowych i funduszy europejskich z wyłączeniem środków wydatkowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Zobacz na jakie cele przeznaczono środki rządowe w mieście Ostrów Mazowiecka. 


Inwestycje finansowane przez rząd znajdziesz na stronie Ministerstwa Cyfryzacjihttps://www.gov.pl/web/mapa-inwestycji#map