Co czeka Ostrów Mazowiecką w najbliższych latach? 

Jakie będzie nasze miasto i jego mieszkańcy w przyszłości? 

Co trzeba poprawić w mieście by było ono miastem przyjaznym mieszkańcom i atrakcyjnym dla: turystów i inwestorów? 

Jakie problemy trzeba rozwiązać w pierwszej kolejności? 

Znalezienie odpowiedzi na te pytania to klucz do kształtowania polityki rozwoju miasta. Mierząc się z obecnymi potrzebami i wychodząc naprzeciw wyzwaniom rozwojowym Ostrów Mazowiecka rozpoczęła prace nad wyznaczeniem obszaru rewitalizacji. Umożliwi to podjęcie działań w celu rozwiązania najbardziej pilnych problemów społecznych w mieście, wzmocnienia bazy rozwoju gospodarczego i uporządkowania przestrzeni miasta.


Zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023


Pozyskane środki

Ogłoszenia i przetargi