Budowa i rozbudowa ciągu ulic Lubiejewska – Prusa - projekt organizacji ruchu

Zakres robót objętych inwestycją związany jest z wprowadzeniem nowej, tymczasowej organizacji ruchu. Inwestycja prowadzona będzie w czterech etapach. Przewidywany termin zakończenia robót i wprowadzenia docelowej stałej organizacji ruchu to 31 grudnia 2021 r.

Etap 1 

Wykonanie odcinka robót od granicy opracowania od strony drogi krajowej nr 60 do ulicy Ogrodowej. W etapie pierwszym zakres robót zostanie wyłączony z ruchu pojazdów i ruchu pieszego z dopuszczeniem dojazdu do posesji. Jednocześnie utrzymany zostanie przejazd na skrzyżowaniu z ulicą Tamkową w celu umożliwienia dojazdu do posesji. 

Etap 2 

Wykonanie odcinka robót od granicy opracowania od skrzyżowania z ulicą Ogrodową (wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ulicą Jagiellońską (bez skrzyżowania). W etapie drugim zakres robót zostanie wyłączony z ruchu pojazdów i ruchu pieszego z dopuszczeniem dojazdu do posesji.

Etap 3 

Wykonanie odcinka robót od granicy opracowania od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską (wraz z budową ronda na tym skrzyżowaniu) do skrzyżowania z ulicą Sikorskiego (bez skrzyżowania). W etapie trzecim zakres robót zostanie wyłączony z ruchu pojazdów i ruchu pieszego z dopuszczeniem dojazdu do posesji.

Etap 4 

Wykonanie odcinka robót od granicy opracowania od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do granicy opracowania wraz z rondem na skrzyżowaniu z ulicą Pocztową i Sikorskiego. W etapie czwartym zakres robót zostanie wyłączony z ruchu pojazdów i ruchu pieszego z dopuszczeniem dojazdu do posesji.

W celu zminimalizowania utrudnień obszar robót zostanie wyłączony z ruchu, a dzięki wykonaniu robót przy zamknięciu odcinka ulicy Prusa czas ewentualnych utrudnień zostanie zminimalizowany.