ulica

Rozstrzygnięty został przetarg na budowę ul. Wołodyjowskiego, na odcinku od ul. Ketlinga do ul. Billewiczówny. Po wielu latach konfliktów związanych z budową tej ulicy miasto może przystąpić do realizacji inwestycji. Budowa odcinka o długości 463 m rozpocznie się jeszcze w tym roku. W najbliższych dniach podpisana zostanie umowa z wykonawcą inwestycji, którym będzie Zakład Robót Budowlano-Drogowych „Drogbud” Andrzej Pecura. Wartość inwestycji to 639 463,30 zł.