4 osoby z kwiatami

Burmistrz Jerzy Bauer wziął udział w Powiatowych Obchodach Roku Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, które odbyły się 26 września w Zuzeli. W obchodach uczestniczyli także: zastępca burmistrza Daniel Choinka, przewodniczący Rady Miasta Robert Krajewski oraz dyrektor miejskiej biblioteki Jolanta Andruszkiewicz. Delegacja miejskiego samorządu złożyła kwiaty pod pomnikiem Prymasa Tysiąclecia przy kościele w Zuzeli oraz na grobie matki Prymasa Julianny Wyszyńskiej w Andrzejewie. W ramach obchodów odbyła się msza święta pod przewodnictwem proboszcza parafii pw. WNMP w Ostrowi Mazowieckiej ks. Jana Okuły oraz przedstawienie artystyczne o Prymasie Tysiąclecia przygotowane przez Warsztat Terapii Zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN z Szumowa.

Zdjęcia źródło: Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej