W Ostrowi Mazowieckiej został zorganizowany punkt konsultacyjny inżynierów budownictwa w ramach Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa. Inżynierowie udzielali zainteresowanym porad z zakresu budowy, eksploatacji i remontu obiektów. Odpowiadali na pytania mieszkańców dotyczące m. in. procesu zakupu działki, budowy lub modernizacji domu/obiektu czy przepisów prawnych.

Spotkanie odbyło się w Starej Elektrowni 25 września. Porad dotyczących procedur i przepisów w zakresie budownictwa udzielali inżynierowie: Daniel Choinka - zastępca burmistrza miasta, Piotr Skłodowski - prezes TBS, Daniel Golanko - pracownik ZGK w Ostrowi Mazowieckiej, Aneta Golanko - pracownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miasta oraz Ewa Suchcicka - dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowi Mazowieckiej, Urszula Waniewska – kierownik Biura Inwestycji i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym, Paweł Sobieski – specjalista z branży konstrukcyjno-budowlanej i sanitarnej.


Po konsultacjach odbyło się spotkanie z Romanem Lulisem Przewodniczącym Rady MOIIB, Adamem Baryłką Dyrektorem Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Radosławem Sekundą Przewodniczącym Zarządu Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Warszawski. W spotkaniu udział wziął burmistrz Jerzy Bauer oraz wyżej wymienieni inżynierowie, którzy udzielali porad w punkcie konsultacyjnym.

Organizatorami Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa byli: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Warszawski, Miasto Ostrów Mazowiecka.