plakat wydarzenia

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka Jerzy Bauer

Prezes Towarzystwa Kultury Języka prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej Jolanta Andruszkiewicz

Prezes Zarządu Ostrowskiego Stowarzyszenia „Ludzie z pasją” Paweł Cieśluk

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie Roman Malicki

zapraszają na konferencję naukową „Badania gwaroznawczo-kulturoznawcze w powiecie Ostrów Mazowiecka na tle ogólnopolskim”, która odbędzie się 26 listopada 2021 r. o godz. 9.00 - Ostrów Mazowiecka, Stara Elektrownia ul. 11 Listopada 7

Program

9.00-9.15 Uroczyste otwarcie konferencji

9.15-9.30 Wręczenie tomu jubileuszowego i złożenie życzeń Profesor Barbarze Falińskiej z okazji 90. rocznicy urodzin


Początki badań gwaroznawczych w Polsce północno-wschodniej

9.30-9.50 prof. Barbara Falińska (UwB - Białystok) – Powojenne badania gwaroznawcze w Polsce północno-wschodniej

9.50-10.10 prof. Jerzy Reichan (IJP PAN – Kraków) – Wspomnienia z badań gwaroznawczych prowadzonych przed 70 laty

10.10-10.30 prof. Katarzyna Sobolewska i dr Agnieszka Wełpa (IJP PAN - Kraków) – Badania gwaroznawcze na Warmii i Mazurach

10.30-10.50 Przerwa na kawę


Zadania współczesnej dialektologii na tle badań języka ogólnego

10.50-11.10 prof. Józef Kąś (UJ - Kraków) – Amatorski słownik gwarowy. Podstawy tworzenia słownika gwarowego

11.10-11.30 prof. Józef Porayski-Pomsta (UW - Warszawa) – Język rodzinny i jego rola w kształtowaniu się polszczyzny standardowej dzieci i młodzieży

11.30-11.50 dr Leszek Krześniak (PFK - Warszawa) – Nazwy gwarowe i ogólnopolskie roślin używanych w ziołolecznictwie

11.50-12.10 prof. Ewa Kołodziejek (US - Szczecin) – Język mieszkańców Szczecina i Pomorza Zachodniego


Ciągłość badań gwaroznawczych prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych i akademickich w kraju i za granicą

12.10-12.30 prof. Jadwiga Waniakowa (UJ - Kraków) – Ogólnosłowiański atlas językowy (OLA) jako źródło wiedzy o gwarach polskich i słowiańskich

12.30-12.50 prof. Anna Tyrpa (IJP PAN - Kraków) – Dialektologia w Instytucie Języka Polskiego PAN

12.50-13.10 prof. Halina Pelcowa (UMCS - Lublin) – Badania gwaroznawcze na Lubelszczyźnie

13.10-14.00 Dyskusja na temat perspektyw badań gwaroznawczych w powiecie Ostrów Mazowiecka

14.00-15.00 Uroczysty obiad urodzinowy na cześć Jubilatki


Zgłoszenia udziału w konferencji do 24 listopada 2021

Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, promocja@ostrowmaz.pl, tel. 29 679 54 66


Organizatorzy:

Miasto Ostrów Mazowiecka

Towarzystwo Kultury Języka

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej

Ostrowskie Stowarzyszenie „Ludzie z pasją”

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie


Współpraca:

Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego

Fundacja Języka Polskiego