trzech mężczyzn stoi

Ksiądz kanonik Stanisław Gadomski to kapelan „Solidarności”, znany ze wzruszających kazań odnoszących się do bieżącej sytuacji w kraju. Uczestniczył w mszach świętych za ojczyznę w kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, przyjaźnił się z ks. Jerzym Popiełuszką. Urodził się na Kurpiach, a posługę kapłańską pełnił w Czyżewie, Bargłowie, Rzekuniu, Ostrowi Mazowieckiej, Suwałkach, Smolnikach, Mikołajkach i Gołdapi. Po przejściu na emeryturę zamieszkał w naszym mieście, bo jak twierdzi „w Ostrowi są ludzie o gorących sercach”. W dowód uznania za swoją postawę oraz długoletnią posługę patriotyczną, pasję i zaangażowanie w głoszeniu patriotycznych homilii Rada Miasta Ostrów Mazowiecka nadała księdzu kanonikowi Honorowe Obywatelstwo Miasta Ostrów Mazowiecka.

Podczas sesji Rady Miasta, która odbyła się 29 września laudację na temat księdza kanonika wygłosił Krzysztof Guziewski, przewodniczący ostrowskiego oddziału NSZZ „Solidarność”. Wniosek do Rady Miasta o nadanie tytułu złożył radny Waldemar Pałys w imieniu ostrowskiego oddziału NSZZ „Solidarność”, dołączając do niego podpisy 150 mieszkańców.

Ksiądz kanonik nie krył wzruszenia, odbierając honorowe obywatelstwo. Twierdzi, że czuje się Ostrowianinem od 1980 roku, od kiedy zamieszkał w Ostrowi na stałe. - Zawsze trzeba najpierw dobro zauważać – mówił podczas sesji, kierując wiele ciepłych słów do mieszkańców Ostrowi, dziękując za wyróżnienie.

Biuro Promocji