motyl
Miasto Ostrów Mazowiecka w ramach uczestnictwa w "Programie kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach” jest w trakcie przygotowywania zadania polegającego na nasadzeniu drzew i bylin miododajnych na części działki otaczającej Ratusz Miejski pod nazwą: „Motyli kącik”.

W ramach pierwszej sesji omówiono założenia związane z planowaną małą realizacją. Przedstawiono wstępny projekt. Uzgodniono plan działań związany z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz decyzji do wykonania przedmiotowej realizacji.

Projekt szkoleniowy „Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach”, dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 5.5 „Edukacja ekologiczna”.

Projekt jest realizowany przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR).

fot. freepik.com