Na ul. Kościuszki pojawiły się banery informacyjne dotyczące przebudowy tej ulicy.

Ostateczna kwota realizacji inwestycji, po rozliczeniu projektu wyniosła 4 052 467,28 zł.