obraz miasta z wysokości

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990; zm.: Dz.U z 2019 r. poz. 2020, Dz.U. z 2021 r. poz. 11 i poz. 234), podaje do publicznej wiadomości, że na terenie miasta Ostrów Mazowiecka przeznaczono do zbycia prawo własności do nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego w drodze bezprzetargowej nieruchomość komunalną położoną w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Białej, nr działki 328/7.

Wykaz nieruchomości wywiesza się do publicznej wiadomości na 21 dni tj. od 13 kwietnia 2021 r. do 4 maja 2021 r.