przedstawiciel firmy Rockwool przekazuje środki ochrony osobistej dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 4

O postępie prac poinformował wykonawca - firma ZKM-ASIS Sp. z o. o.

Głównym celem prac remontowych jest polepszenie rozwiązań funkcjonalnych Biblioteki, utworzenie swoistego centrum życia społecznego i kulturalnego. Wyremontowany obiekt będzie odpowiadał obowiązującym standardom korzystania z usług biblioteki.