Mieszkańcy ulicy Bukowej, położonej między ulicami Akacjową i Brzozową mogą już korzystać z nowo wybudowanej nawierzchni. Odbiór robót budowlanych odbył się 7 kwietnia. Wykonawcą prac była firma Zakład Robót Budowlano-Drogowych Tomasz Dawidowski. 

Koszt realizacji zadania: 129 064,42 zł.
W ramach inwestycji wykonano odwodnienie z odprowadzeniem wód opadowych do gruntu poprzez 3 studnie chłonne, dokonano przebudowy i wymiany linii oświetlenia ulicznego. Łączna długość wybudowanego odcinka to ok. 69 m.
Realizacja zadania pn.: Budowa ulicy Bukowej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej (bez chodników i zjazdów na posesje) była wpisana do planu inwestycji na 2021 r.