Wykonawcą zadań pn. „Budowa ulicy Dębowej w Ostrowi Mazowieckiej (bez chodników i zjazdów na posesje)” oraz „Budowa odcinka ulicy Pasterskiej w Ostrowi Mazowieckiej (bez kanalizacji deszczowej, chodników i zjazdów na posesje) będzie Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. Umowy z wykonawcą zostały podpisane 11 marca.