grafika sztandaru
W maju br. powstał Społeczny Komitet na Rzecz Ufundowania Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej składający się z przedstawicieli samorządu powiatu ostrowskiego. Wśród nich są: Starosta Ostrowski Zbigniew Chrupek, Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka Jerzy Bauer, Burmistrz Gminy Brok Marek Młyński, Wójtowie Gmin: Ostrów Mazowiecka - Waldemar Brzostek, Wąsewo - Rafał Kowalczyk, Stary Lubotyń - Ireneusz Gumkowski, Małkinia Górna - Bożena Kordek, Andrzejewo - Beata Ponichtera, Zaręby Kościelne - Urszula Wołosiewicz, Boguty Pianki - Jędrzej Drewnowski, Szulborze Wielkie - Krzysztof Michalec, Nur - Rafał Kruszewski oraz Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej Bartosz Kublik.

Przedstawiciele lokalnych samorządów świadomi są rangi i prestiżu jakim jest posiadanie sztandaru przez ostrowską policję. Nadanie sztandaru KPP w Ostrowi Mazowieckiej będzie uhonorowaniem trudnej i odpowiedzialnej służby policjantów i policjantek oraz pracowników ostrowskiej jednostki w kwestii bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Poczet wraz ze sztandarem swoją obecnością dopełni ślubowanie nowo przyjętych policjantów, uroczystości policyjne oraz państwowe.

Komitet uruchamia publiczną zbiórkę, zgromadzone środki zostaną przeznaczone na zakup sztandaru. Zbiórka będzie miała charakter dobrowolnych wpłat na utworzony w tym celu rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej.

Mieszkańcy powiatu ostrowskiego i instytucje pragnące wesprzeć zbiórkę będącą uznaniem dla pracy policjantów strzegących bezpieczeństwa mogą dokonywać dobrowolnych wpłat na konto:

Społeczny Komitet Na Rzecz Ufundowania Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej

Nr rachunku bankowego:

92 8923 0008 0027 6197 2000 0001

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej

Tytuł wpłaty:

Sztandar dla KPP w Ostrowi Mazowieckiej


Źródło: Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej