grafika ludzie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług asystenckich na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2022 roku w ramach programu "Asystent Osobisty Osób Niepełnosprawnych- edycja 2022" finansowanego ze środków Funduszu Solidarności.

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – świadczenie usług asystenckich na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2022 roku w ramach programu „Asystent Osobisty Osób Niepełnosprawnych – edycja 2022”, ogłoszonym przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka w dniu 05.01.2022 r.


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2022 roku w ramach programu "Opieka wytchnieniowa - edycja 2022" finansowanego ze środków Funduszu Solidarności.

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2022 roku w ramach programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”, ogłoszonym przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka w dniu 05.01.2022 r.