sześć drewnianych ludzików stojących na stole, a po bokach dwie dłonie chroniące ludziki
Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu "Od zależności ku samodzielności" i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi.

Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących Modułów:

MODUŁ I WSPARCIE RODZIN Z OSOBĄ Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

MODUŁ II SAMOPOMOC

MODUŁ III UMOŻLIWIANIE OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ZDOBYWANIA KOMPETENCJI NIEZBĘDNYCH DO SAMODZIELNEGO ŻYCIA

MODUŁ IV INTEGRACJA I INNOWACYJNOŚĆ

W 2022 roku na realizację projektów przeznaczona została kwota 3 000 000 zł.

Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 28 stycznia 2022 r.


Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej