warta honorowa przed pomnikiem na placu wolności w Ostrowi Mazowieckiej

W tym roku obchodzimy 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ustawa Rządowa z 1791 roku była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Przyjęcie dokumentu przez Sejm Czteroletni poprzedziła burzliwa dyskusja. W konsekwencji przyjęta została przez aklamację. Wprowadzała ona prawo powszechnej niepodległości, zarówno dla mieszczaństwa, jak i dla szlachty. Zakładała też trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.


Uroczyste obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja zaczęły się mszą św. za Ojczyznę w kościele pw. Wniebowzięcia NMP, której przewodniczył proboszcz parafii ks. dr Jan Okuła.

Po mszy świętej w kościele pw. Wniebowzięcia NMP uroczystości odbyły się tradycyjnie na placu Wolności. Usłyszeliśmy Hymn Państwowy, a zaraz po nim głos zabrał burmistrz miasta Jerzy Bauer, który bardzo serdecznie podziękował za liczne przybycie i podkreślił wartość wspólnego świętowania.

Następnie oficer wojska odczytał Apel Pamięci, który zakończyła salwa honorowa.

Pod pamiątkowym obeliskiem, gdzie wartę honorową pełnili żołnierze 22. Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie i harcerze 29. Drużyny Harcerskiej „Pogodni” delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. Wśród składających byli przedstawiciele organizacji kombatanckich, służb mundurowych, wojska, władz samorządowych miasta, powiatu i gminy, instytucji, zakładów pracy, oświaty, miejskich spółek i jednostek, organizacji pozarządowych, harcerzy.

Na zakończenie odbyła się krótka część artystyczna, w wykonaniu ostrowskich uczennic z zespołu wokalnego GRAZIOSO.