grafika promująca pożyczki unijne dla mazowieckich przedsiębiorców
Mazowiecka Pożyczka Płynnościowa

Firmy z województwa mazowieckiego, które w swojej działalności gospodarczej odczuli skutki pandemii COVID-19, mogą liczyć na wsparcie. W ramach Mazowieckiej Pożyczki Płynnościowej przedsiębiorcy mogą uzyskać na bardzo korzystnych warunkach pożyczkę w wysokości maksymalnie 500 tys. zł. Mogą również ubiegać się o odroczenie jej spłaty. Okres karencji może wynieść nawet 12 miesięcy, a okres spłaty do 5 lat.

Dzięki pieniądzom z pożyczki można sfinansować m.in. wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, zobowiązania publiczno-prawne przedsiębiorstwa, spłatę zobowiązań handlowych czy pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury. A to nie wszystko. W katalogu wydatków znalazły się również te niezbędne do zapewnienia ciągłości działania MŚP, których poniesienie niezbędne było po dniu 31 stycznia 2020 r., bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu (pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej).


O Funduszach Europejskich dla Mazowsza Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie   www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.