grafika przedstawia informacje promocyjne do składania wniosków na modernizację gospodarstw rolnych

ARiMR ogłosiła dziesiąty już nabór wniosków o dofinansowanie skierowane dla małych gospodarstw w formie bezzwrotnej premii. Termin składania wniosków i innych wymaganych dokumentów rozpocznie się 16 maja i potrwa do 14 lipca 2022 r.


Restrukturyzacja małych gospodarstw 2022 – wymagania i warunki

Z informacji podanych przez ARiMR wynika, że o pomoc finansową na restrukturyzację małych gospodarstw mogą starać się przede wszystkim rolnicy, którzy posiadają gospodarstwo liczące co najmniej 1 ha użytków rolnych. Ponadto, o dofinansowanie do małych gospodarstw mogą ubiegać się producenci dysponujący nieruchomością służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. W obydwóch przypadkach wielkość ekonomiczna gospodarstwa musi być mniejsza, niż 13 tys. euro.

Warunkiem do otrzymania bezzwrotnej premii jest także fakt posiadania ubezpieczenia w KRUS lub w ZUS. Jednocześnie osoby ubiegające się o wsparcie w ramach poddziałania ,,Restrukturyzacja małych gospodarstw” 2022  mogą prowadzić działalność gospodarczą, jak również pracować na etacie.

Ważne jest jednak, aby przychód lub dochód z działalności rolniczej stanowił co najmniej 25 proc. całości dochodów lub przychodów.