Na zdjęciu przedstawiciele Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i zastępca burmistrza Daniel Choinka na podpisaniu dofinansowania budowy ulicy Olszynowej

14 czerwca w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Zastępca Burmistrza Daniel Choinka oraz Skarbnik Miasta Anna Wilczyńska podpisali umowę na dofinansowanie budowy ul. Olszynowej.

Wartość inwestycji to 2.274.008,13 zł. Miasto pozyskało środki na jej realizację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 602 302,63 zł.

Budowa ul. Olszynowej na odcinku 461 m od ul. Kaczej do ul. Łąkowej już trwa. W ramach inwestycji zostanie wykonana nawierzchnia jezdni z kostki brukowej i jednostronny chodnik, wybudowane zostaną skrzyżowania i zjazdy oraz odwodnienie wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudowane zostaną również kolizje z istniejącą infrastrukturą.

Wykonawcą robót jest Zakład Robót Budowlano-Drogowych „Drogbud” Andrzej Pecura.