Na zdjęciu chłopiec trzymający złowiona rybę, w tle staw zieleń i inni uczestnicy festynu wędkarskiego z okazji dnia dziecka

11 czerwca Koło Nr 64 PZW zorganizowało XIX Festyn Wędkarski z okazji Dnia Dziecka. Podczas festynu zorganizowane zostały zawody spławikowe, zawody rzutowe oraz konkurs plastyczny. Ponadto można było zrobić sobie na miejscu zdjęcie w foto-budce oraz zjeść kiełbaskę z grilla.

Zawody odbyły się w 2 grupach wiekowych, udział brało 17 zawodników. Pogoda dopisała, ryby również. Szczególną atrakcję stanowiły wyciągane na wędkę duże karpie i karasie. Po podliczeniu wyników okazało się, że:

W grupie do lat 15 pierwsza trójka ukształtowała się następująco:

I miejsce – Różański Jakub – 4.490 kg

II miejsce – Kalisz Jakub – 2.420 kg

III miejsce – Jabłonka Szymon – 2.255 kg

W grupie do 11 lat pierwsza trójka to:

I miejsce – Kołakowski Jan – 3.515 kg

II miejsce – Kaczmarczyk Bartek – 3.200 kg

III miejsce – Drozd Wiktor – 2.240 kg

Prezes Koła, Gromek Mirosław wręczył zwycięzcom nagrody w postaci wędek, a wszyscy zawodnicy otrzymali paczki ze słodyczami. Od godz. 15.00 rozpoczęły się w Ogródku Jordanowskim zawody rzutowe do tarczy Arrenberga oraz konkurs plastyczny. W zawodach rzutowych udział brało 38 dzieci. Wyróżnieni w każdej kategorii zawodnicy otrzymali dyplomy i nagrody, a wszyscy uczestnicy paczki ze słodyczami. Nagrody i upominki wręczał Marek Kuziak, Dyrektor Wydziału Organizacji i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta oraz Prezes Koła Mirosław Gromek.


Sponsorzy Wędkarskiego Dnia Dziecka:

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka Jerzy Bauer

Państwo Paulina i Mateusz Siedleccy

Środowiskowy Dom Samopomocy Ostrów Mazowiecka

Muzeum Dom Rodziny Pileckich

Koło Polskiego Związku Wędkarskiego Nr 64 z Ostrowi Mazowieckiej.


W organizowanych przez Koło konkursach udział wzięło 126 dzieci.

Koło dziękuje szczególnie gorąco wielu gościom z Ukrainy biorących udział w festynie.