grafika z domkiem i zielenią z napisem złóż deklarację termin upływa 30 czerwca herb maoista Ostrow Mazowiecka logo czyste powietrze zdrowy wybór logo gunb

Drodzy Mieszkańcy miasta Ostrów Mazowiecka, przypominamy, że do 30 czerwca 2022 roku jest czas na złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Deklarację powinni złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła.

Można uczynić to poprzez:

Internet, przy pomocy profilu zaufanego/e-dowodu pod linkiem: zone.gunb.gov.pl złożenie dokumentu w wersji papierowej w Urzędzie Miasta osobiście lub drogę pocztową.

WAŻNE

Przeprowadzona przez Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka w okresie letnim 2021 roku inwentaryzacja urządzeń grzewczych w formie ankiet nie jest tożsama z obowiązkiem złożenia deklaracji wprowadzonym przez rząd na terenie Polski. Dlatego istnieje konieczność złożenia deklaracji z podpisem właściciela lub zarządcy budynku.

Więcej informacji https://ceeb.gov.pl/