Mimo wakacyjnej pory budowa budynku komunalnego przy ulicy Wołodyjowskiego nie zwalnia, a roboty przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem.

Obecnie do budynku wykonywane jest przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne. Wykonane zostały ściany pierwszego piętra i ustawiane jest deskowanie do wylania trzeciego już stropu.