Wizyta na budowie ulicy Olszynowej odwiedzili  burmistrz Jerzy Bauer wraz z  zastępcą Danielem Choinką, oraz zespół ds. inwestycji, Natalia Kwiatkowska i Aneta Golanko, oraz wykonawca Andrzej Pecura i kierownik Marian Pecura, widać W ramach prowadzonych prac wybudowano odwodnienie drogi w postaci kanalizacji deszczowej i studni chłonnych  oraz usunięto kolizje z siecią gazową, elektroenergetyczną i telekomunikacyjną.

Wykonawca ul. Olszynowej przewiduje zakończenie prac drogowych przed terminem zakończenia umowy.

9 sierpnia plac budowy odwiedzili burmistrz Jerzy Bauer wraz z zastępcą Danielem Choinką oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego Krzysztofem Makowskim. W ramach prowadzonych prac wybudowano odwodnienie drogi w postaci kanalizacji deszczowej i studni chłonnych oraz usunięto kolizje z siecią gazową, elektroenergetyczną i telekomunikacyjną. Ponadto wykonany został chodnik z wjazdami na posesje oraz rozpoczęto prace polegające na budowie jezdni. Wykonawcą robót jest Zakład Robót Budowlano – Drogowych „DROGBUD” Andrzej Pecura,Kierownikiem Budowy jest Marian Pecura. Wartość inwestycji to 2 419 248,13 zł. Miasto pozyskało środki na budowę ul. Olszynowej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 602 302,63 zł (80%).

Wg umowy inwestycja ma się zakończyć 31.10.2023, ale Wykonawca poinformował, że finał prac przewiduje na październik b.r.