2 sierpnia w Muzeum Treblinka upamiętniono 79. Rocznicę buntu w Obozie Zagłady Treblinka II,w uroczystościach brały udział Sekretarz Miasta, Sylwia Katarzyna Kos oraz Dorota Ambroziak, Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej. w tle mnóstwo osób będących na uroczystościach

2 sierpnia w Muzeum Treblinka upamiętniono 79. Rocznicę buntu w Obozie Zagłady Treblinka II.

Po oficjalnych przemówieniach odbyły się modlitwy przeprowadzone przez żydowskich i chrześcijańskich duchownych. Następnie zgromadzeni goście oddali hołd pomordowanym poprzez złożenie wieńców oraz zapalenie zniczy pod monumentem Pomnika ofiar Obozu Zagłady.

W imieniu Miasta Ostrów Mazowiecka w uroczystościach brały udział Sekretarz Miasta, Sylwia Katarzyna Kos oraz Dorota Ambroziak, Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej.

Uroczystości zgromadziły przedstawicieli najwyższych władz państwowych i samorządowych, duchowieństwo oraz oficjalne delegacje z Polski i zagranicy oraz licznie przybyłych członków społeczności żydowskiej i polskiej. Gościem honorowym była Ada Krystyna Willenberg, wdowa po więźniu SS-Sonderkommando Treblinka, Samuelu Willenbergu.