Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG SA od 14 lipca otworzyła nabór formularzy zgłoszeniowych projektu pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja” – RUNDA NR 1 Więcej szczegółów poniżej w linkach.  O naborze: https://arleg.eu/ogloszenie-o-naborze-formularzy.../ . Link do Systemu Operatora: http://gwsir.uslugi-rozwojowe.pl/ KONTAKT 76 862 27 77 wew. 61, 62 Mail: gwsir@arleg.eu
Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG SA od 14 lipca otworzyła nabór formularzy zgłoszeniowych projektu pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja” – RUNDA NR 1

Więcej szczegółów poniżej w linkach.

KONTAKT 76 862 27 77 wew. 61, 62
Mail: gwsir@arleg.eu
Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.