Cześć miasta ostrów Mazowiecka uchwycona z lotu ptaka

5000 000,00 zł na nowe drogi w mieście - przetarg ogłoszony. 

29 lipca br. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację budowy dróg w naszym Mieście. Wykonawcy mogą składać swoje oferty budowy dróg do 16 sierpnia br.

31 maja w Galeria Sztuki Jatki w Ostrowi Mazowieckiej wicepremier Henryk Kowalczyk wraz z senatorem Robertem Mamątowem przekazali promesy dla samorządów powiatu ostrowskiego w ramach II edycji rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji strategicznych. Miasto Ostrów Mazowiecka otrzymało 5 milionów, które przeznaczone zostaną na budowę ulic: Bajkowej, Gajowej, Sportowej, Różanej, Artyleryjskiej, Srebrnej.