W związku z opracowywaniem kompletnej dokumentacji projektowej  od ul. Małkińskiej - Wiejskiej do ulicy Olszynowej wzdłuż rowu melioracyjnego, wraz  z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej „ZRID”, zapraszam Państwa oraz inne osoby zainteresowane na spotkanie informacyjne dotyczące koncepcji przebiegu drogi. Spotkanie odbędzie się w dniu 17.08.2022 r. o godz. 16:30 w Starej Elektrowni  przy ul. 11 Listopada 7 w Ostrowi Mazowieckiej.

W związku z opracowywaniem kompletnej dokumentacji projektowej od ul. Małkińskiej - Wiejskiej do ulicy Olszynowej wzdłuż rowu melioracyjnego, wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej „ZRID”, zapraszam Państwa oraz inne osoby zainteresowane na spotkanie informacyjne dotyczące koncepcji przebiegu drogi.


Spotkanie odbędzie się w dniu 17.08.2022 r. o godz. 16:30 w Starej Elektrowni przy ul. 11 Listopada 7 w Ostrowi Mazowieckiej.