Koparka na terenie budowy nowej szkoły i przedszkola w Ostrowi Mazowieckiej oraz burmistrz  miasta i zastępca, oraz przedstawiciel inwestora zastępczego, w tel kamienie po rozbiórce

Trwa budowa nowej szkoły i przedszkola.

W ramach cotygodniowych narad technicznych na placu budowy spotkali się przedstawiciele Miasta: Burmistrz Miasta Jerzy Bauer, Zastępca Burmistrza Miasta Daniel Choinka, Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej Dorota Ambroziak oraz Zespół ds. Inwestycji: Aneta Golanko i Natalia Kwiatkowska, przedstawiciele Wykonawcy firmy: Izabela Zaczek i Paweł Daniszewski oraz przedstawiciele Inwestora Zastępczego firmy: Roman Lulis i Przemysław Dusiński. Zostały wykonane częściowe roboty rozbiórkowe istniejących fundamentów tzw. „małej jedynki”, a także został przygotowany teren pod posadowienie nowych fundamentów pod budowę przedszkola. Miasto pozyskało na realizację zadania 37 mln zł w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych 30 mln zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 7 mln zł. Inwestycja o łącznej powierzchni 10,5 tys. m2: przedszkole na 10 oddziałów dla 250 dzieci oraz szkołę na 12 oddziałów dla 300 dzieci.