,,Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży …”.

Słowa ślubowania wypowiadane przez nauczycieli miejskich szkół i przedszkoli wybrzmiały w sali konferencyjnej Ratusza, w poniedziałek 29 sierpnia 2022 r. Z rąk burmistrza Jerzego Bauera akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego otrzymały panie:

  • Martyna Swaczyna
  • Magdalena Anna Podbielkowska
  • Anna Kołaczkowska
  • Justyna Szydlik
  • Magdalena Matusiak
  • Anna Nowak

Poniedziałkowe spotkanie stało się również okazją do podziękowania pani Małgorzacie Zalewskiej, która po 40 latach pracy, 10 ostatnich na stanowisku Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1, ukończyła swoją drogę zawodową. Powołanie na stanowisko Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 wręczono pani Agnieszce Majewskiej.

Burmistrz skierował do nauczycieli oraz dyrektorów ostrowskich szkół i przedszkoli słowa podziękowania za ich pracę oraz działania ukierunkowane na wszechstronny rozwój młodego człowieka. Podkreślił rangę zawodu nauczyciela oraz wielką odpowiedzialność z nim związaną. Również przewodniczący Rady Miasta Robert Krajewski zwrócił się do zebranych ze słowami uznania.

Kończąc spotkanie, burmistrz Jerzy Bauer skierował do społeczności szkół i przedszkoli życzenia dobrego startu w roku szkolnym 2022/2023.