Sejmik województwa Mazowieckiego, sesja w Ratuszu w Ostrowi Mazowieckiej, widoczni prowadzący oraz Burmistrz Jerzy Bauer
Jak wynika z informacji przedstawicieli Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich remont odcinka drogi wojewódzkiej 627 Ostrów Mazowiecka – Orło przesunie się do jesieni 2023 roku ze względu na odstąpienie od umowy przez wykonawcę.
Na sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, która odbyła się 31 sierpnia obecny był Tomasz Grzechnik dyrektor rejonu drogowego Węgrów-Siedlce MZDW w Warszawie, który poinformował, że wykonane zostały prace poprawiające bezpieczeństwo na wspomnianym odcinku od Ostrowi w kierunku Małkini.
Uczestnicy ruchu na remontowanym odcinku wielokrotnie interweniowali ws. poprawy bezpieczeństwa. Rezygnacja z kontynuowania budowy przez dotychczasowego wykonawcę była głównym powodem zwołania posiedzenia wyjazdowego Komisji rozwoju gospodarczego, infrastruktury i przeciwdziałania bezrobociu @sejmiku Województwa Mazowieckiego, która odbyła się 24 sierpnia w ostrowskim ratuszu. Ostateczna decyzja o odstąpieniu od umowy zapadła w końcówce czerwca i od tamtego czasu problem bezpieczeństwa na remontowanym odcinku radykalnie się pogłębił.
W dyskusji podczas komisji wzięli udział samorządowcy, przedstawiciele MZDW, przedstawiciele wykonawcy, policja, przedsiębiorcy i mieszkańcy ulicy Małkińskiej. Debata przyniosła wiele szczegółowych informacji oraz zarys perspektywy definitywnego dokończenia remontu – to najprawdopodobniej jesień 2023 r. lub połowa roku 2024. Wiąże się to z koniecznością przeprowadzenia kolejnego postępowania ws. wyłonienia nowego wykonawcy. Dyrektor MZDW zadeklarował podczas posiedzenia natychmiastowe działania poprawiające bezpieczeństwo. Mówił również o wniosku Zarządu Województwa do Sejmiku Województwa Mazowieckiego aby przeznaczyć dodatkowe 20 mln na dokończenie budowy. Komisja w drugiej części zebrała się na wizji lokalnej DW nr 627 na odcinku od Ostrowi do Orła. Komisja będzie kontynuować obrady w tej sprawie 6 września.