POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ INFORMUJE, iż pozyskał środki finansowe z rezerwy ministra właściwego do spraw pracy na realizację programów aktywizacji osób bezrobotnych:

  • zamieszkujących na wsi, oraz
  • aktywizacji zawodowej w regionach wysokiego bezrobocia.

W ramach programów realizowane będzie wsparcie dla osób bezrobotnych poprzez możliwość:

  • otrzymania bonu na zasiedlenie (wniosek składa osoba bezrobotna),
  • ubiegania się o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (wniosek składa osoba bezrobotna),
  • odbycia szkolenia indywidualnego (wniosek składa osoba bezrobotna).

UWAGA !!! szkolenie musi zakończyć się w roku 2022


Druki wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej pod linkiem

http://ostrowmazowiecka.praca.gov.pl/dokumenty-do-...


Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej:

bon na zasiedlenie – pokój 20 – tel. 507 106962,

jednorazowe środki – pokój 21 – tel. 508 027515

szkolenia - pokój 3 – tel. 510 774740

oraz koordynator programów – pokój 19 – tel. 508 027545