Część miasta Ostrów Mazowiecka pokazana z lotu ptaka, widoczne ulice i budynki mieszkalne.

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899), podaje do publicznej wiadomości, że na terenie miasta Ostrów Mazowiecka przeznaczono do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego działkę komunalną przy ul. Nocznickiego.

Wykaz nieruchomości wywieszony zostaje do publicznej wiadomości na 21 dni tj. od 27 września 2021 r. do 18 października 2021 r.


Wykaz działki w załączniku.


Zdjęcie podglądowe, nie przedstawia w/w działki.