widok miasta ostrów Mazowiecka z lotu ptaka
Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka informuje, że w dniu 25 maja 2022 r. została podjęta uchwała nr XXXV/319/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka.
Wnioski do studium należy składać w terminie do dnia 20 września 2022 r. w formie papierowej w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka lub na adres Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres: poczta@ostrowmaz.pl oraz za pomocą platformy ePUAP na adres skrytki: /ys4d9jq09s/skrytka