herb miasta ostrów mazowiecka ikona kanału you tube

14 września 2022 r. w środę, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66, odbędzie się XXXIX sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2022 r. poz. 559, 583,1005,1079 i 1561).

Sesja rozpocznie się o godz. 1400


Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Informacja o porządku obrad.
  1. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki przez Miasto Ostrów Mazowiecka dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej(plik pdf 130KB)
  2. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. ( plik pdf 376 KB),
  3. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2022-2035 (plik pdf 3372 KB) .
  1. Zakończenie obrad.


Źródło: http://www.bip.ostrowmaz.pl/public/?id=199283

Transmisja z obrad sesji: https://www.youtube.com/channel/UCcuh0vDUafLjKM2_Q..