Nauczyciel WF Adam Napiórkowski z uczniami oddziału sportowego w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr. 2 w Ostrowi Mazowieckiej. W tle uczestnicy szkolenia, nauczyciele z ostrowskich szkół.
28 września w Szkole Podstawowej nr.2 w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się szkolenie pod nazwą "Fundamentalne umiejętności ruchowe na lekcjach WF w klasach I-III Szkoły Podstawowej"
Szkolenie rozpoczęło się od przywitania oraz wprowadzenia przez Dyrektor Wydziału Kultury i Oświaty, Dorotę Ambroziak.
Część praktyczną wraz z omówieniem poprowadzili Mariusz Mierzejewski z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i nauczyciel oddziału sportowego SP2, Adam Napiórkowski. Zaprezentowano szeroki wachlarz możliwości, zabaw ruchowych i ćwiczeń do wykorzystania na lekcjach WF-u głównie z zakresu lekkiej atletyki. W pokazie brali udział uczniowie oddziałów sportowych.
Szkolenie było skierowane dla nauczycieli z klas I-III z ostrowskich szkół podstawowych, którzy licznie przybyli na to spotkanie i czynnie brali udział w warsztatach. Wierzymy, że zdobyta wiedza zostanie wykorzystana w praktyce.