Zbliża się termin złożenia oświadczenia uprawniającego do obniżenia ceny energii elektrycznej

Aby chronić odbiorców energii elektrycznej, rząd zaproponował rozwiązanie nazwane Tarczą Solidarnościową. Zakłada ona, że ceny energii w 2023 r. będą zamrożone na poziomie z
2022 r. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej weszła w życie 18 października 2022 r.

Zamrożenie cen dla odbiorców w gospodarstwach domowych

Zgodnie z zapisami Ustawy, cena energii w przypadku odbiorców w gospodarstwach domowych będzie zamrożona na poziomie z 2022 r. dla poniższych limitów:

  • do 2 000 kWh rocznie – dla wszystkich gospodarstw domowych (nie muszą składać oświadczenia)
  • do 2600 kWh rocznie – dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami
  • do 3000 kWh rocznie – dla gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników
  • do 250 kWh rocznie – dla działki w rodzinnym ogrodzie działkowym (ROD)

Klienci, którzy są uprawnieni do korzystania ze zwiększonych limitów (pkt. 2, 3, 4), muszą złożyć dodatków oświadczenia i dokumenty do dnia 30 czerwca 2023 r. Druki oświadczeń i niezbędnych dokumentów są dostępne na stronach internetowych sprzedawców energii elektrycznej.

Maksymalna cena energii dla MŚP, JST i podmiotów wrażliwych

Rząd wprowadził również mechanizm ceny maksymalnej dla odbiorców: użyteczności publicznej oraz małych i średnich przedsiębiorstw na poziomie 785 zł/MWh. Aby skorzystać z tego rozwiązania odbiorcy z grupy: JST, użyteczności publicznej oraz małych i średnich przedsiębiorstw do dnia 30 listopada br. składają oświadczenia do sprzedawcy energii elektrycznej, z którym mają podpisaną umowę.

Wykaz podmiotów wrażliwych, którym przysługuje cena maksymalna określa art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.


Szczegółowe informacje na temat zamrożenia cen prądu w 2023 r. i druki oświadczeń znajdują się na stronach internetowych sprzedawców energii elektrycznej w podanych niżej linkach