Uczniowie klasy 4, 5 i 6 oddziałów sportowych złożyli ślubowanie. Uroczystość odbyła się 14 listopada w Szkole Podstawowej nr 2, gdzie oddziały funkcjonują już od 6 lat. Utworzenie oddziałów sportowych wiąże się z nową jakością szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w Ostrowi Mazowieckiej. Ich powstanie to odpowiedź na potrzeby środowiska sportowego naszego miasta, w tym klubów sportowych. Edukacja i szkolenie odbywa się w profilu koszykówka i lekka atletyka.

Zabierający głos goście gratulowali Ostrowi Mazowieckiej pomysłu utworzenia oddziałów sportowych, głownie pod kątem systemowej edukacji. Aby system mógł dobrze funkcjonować potrzebne jest zaangażowanie wielu osób. Po pierwsze uczniów i ich rodziców, którzy zdecydowali się na rozszerzoną edukację sportową w szkole. Inicjatorem innowacyjnego systemu sportowej edukacji dzieci i młodzieży był burmistrz Jerzy Bauer. W projekt zaangażował się także były dyrektor MOSiR Bartłomiej Pieńkowski, przewodniczący Rady Sportu Grzegorz Helcbergiel, dyrektor wydziału oświaty Dorota Ambroziak, kierownictwo Urzędu Miasta oraz nauczyciele wychowania fizycznego. Oddziały sportowe mogą liczyć na wsparcie finansowe miejskich spółek. Wartość współdziałania tych wszystkich osób i podmiotów podkreślała dyrektor SP nr 2 Dorota Brzostek.

Uroczystość ślubowania to podniosły moment, szczególnie dla uczniów, którzy w rocie ślubowania deklarowali m.in. systematyczne trenowanie, godne reprezentowanie szkoły, działanie fair play, szacunek wobec rywali i godne znoszenie porażek. W tym roku złożyli je uczniowie trzech roczników - klasy 4c, 5b i 6b.

W uroczystości udział wzięli rodzice uczniów, a także zaproszeni goście: sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw rozwoju sportu dzieci i młodzieży w Ministerstwie Sportu i Turystyki Arkadiusz Czartoryski, zastępca dyrektora w Departamencie Sportu Wyczynowego w Ministerstwie Sportu i Turystyki Robert Juchniewicz, kierownik Delegatury w Ostrołęce Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Marcin Grabowski, dyrektor Delegatury w Ostrołęce Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Michał Giers, starosta ostrowski Zbigniew Chrupek, burmistrz Ostrowi Mazowieckiej Jerzy Bauer, przewodniczący Rady Miasta Robert Krajewski wraz z radnymi, sekretarz miasta Sylwia Katarzyna Kos, dyrektor biura Polskiego Związku Koszykówki Julita Słowikowska, doradca metodyczny w zakresie wychowania fizycznego Wydziału MSCDN w Ostrołęce Mariusz Mierzejewski, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej, prezes LKS Ostrowianka Bartłomiej Pieńkowski, dyrektorzy miejskich szkół i instytucji, oraz szkół powiatowych, przewodniczący Rady Sportu, pełnomocnik burmistrza ds. koszykówki Grzegorz Helcbergiel, pełnomocnik burmistrza ds. piłki nożnej Adrian Orłowski, nauczyciele i wychowawcy SP2.