Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899;zm.:Dz.U. z 2022 r. poz. 1846)) podaje do publicznej wiadomości, że na terenie miasta Ostrów Mazowiecka przeznaczono do sprzedaży (na rzecz najemcy) następującą nieruchomość lokalową w trybie bezprzetargowym przy ul. Lubiejewskiej 2A/21

Wykaz nieruchomości wywiesza się do publicznej wiadomości na 21 dni tj. od 22 listopada 2022 r. do 13 grudnia 2022 r.


Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899; zm.:Dz.U. z 2022 r. poz. 1846) podaje do publicznej wiadomości, że na terenie miasta Ostrów Mazowiecka przeznaczono do sprzedaży (na rzecz najemcy) następującą nieruchomość lokalową w trybie bezprzetargowym przy  ul. Lubiejewskiej 6/24

Wykaz nieruchomości wywiesza się do publicznej wiadomości na 21 dni tj. od 22 listopada 2022 r. do 13 grudnia 2022 r.