Sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

W dniu 23 listopada 2022 o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66 odbędzie się XLII Sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka.

Sesja zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561). Sesja może się odbywać z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Sesja transmitowana będzie na profilu Rada Miasta Ostrów Mazowiecka na portalu YouTube.