OPRACOWANO PRZEZ WE WSPÓŁPRACY 1 KRD IG KRAJOWA RADA DROBIARSTWA IZBA GOSPODARCZA PIWet 6 2 ZAKAZ 4 3 6 5 12 8 10 11 7 M Więcej informacji na www.krd-ig.com.pAPEL DO HODOWCÓW DROBIU W SPRAWIE WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓWl

Wojewoda Mazowiecki informuje, że na terenie województwa mazowieckiego ponownie pojawiła się wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI). W związku z tym apeluje do wszystkich hodowców właścicieli drobiu oraz osób pracujących na fermach o podjęcie działań, które pozwolą ograniczyć szerzenie się choroby oraz o zachowanie szczególnej ostrożności i odpowiednich środków higieny i zasad bioasekuracji, które pozwolą zminimalizować ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do niezarażonych gospodarstw.

Dotychczas ogniska wysoce zjadliwej grypy u drobiu (HPAI) pojawiły się w powiecie gostynińskim i łosickim. Jednakże w obecnej sytuacji (źródłem zakażeń były najprawdopodobniej dzikie ptaki) konieczna jest szczególna ostrożność w każdym powiecie.

Zasady bioasekuracji określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Wirus ten nie jest zagrożeniem do ludzi, jednakże ze względu na możliwość jego mutacji, hodowcom drobiu zaleca się szczepienie przeciwko grypie ludzi, które jest powszechnie dostępne.

Zgodnie z obowiązującym prawem, należy zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu.